de Goede Raad – vertrouwde partner voor Raden en Directies

Goede Raad kan nooit kwaad
Advies, evaluatie, opleiding en klankbord voor nieuwe leiders

  
Raden van Toezicht, Raden van Commissarissen en directies hebben heel specifieke behoeften als het gaat om advisering, leiderschapsondersteuning, werving en selectie en (zelf)evaluatie. Dan is het prettig een onafhankelijke raadgever in te schakelen met een gedegen achtergrond in de wereld van governance en intern toezicht, die weet welke belangen spelen. Een partij met kennis van zaken, ervaring en inzicht, die de juiste waarde hecht aan vertrouwelijkheid. Met Goede Raad Governance Advies haalt u een ervaren en solide partner aan boord.

Goede Raad – Raadgever voor toezichthouders en bestuurders in alle sectoren

‘Governance Matters’

Zelfevaluatie – werving & selectie – governance advies

Nu transparantie een steeds belangrijkere rol speelt in onze samenleving, neemt het belang van (zelf)evaluaties toe. U moet immers rekenschap afleggen. Goede Raad begeleidt Raden van Toezicht, Raden van Commissarissen en directies bij het proces van (deze) evaluaties, om zo het functioneren in de top te optimaliseren. Als organisatie wilt u bovendien onderbouwde keuzes maken bij benoemingen. De werving en selectie vergt dan ook een gerichte aanpak. Goede Raad vindt de juiste kandidaten voor u. We coördineren het hele werving- en selectieproces, zodat u straks een nieuwe commissaris of toezichthouder kunt aanstellen, die qua persoonlijkheid en competenties de beste match vormt met uw Raad.

Ondersteuning bij leiderschapsontwikkeling en goed bestuur

Als klankbord/coach help ik senior executives en de generatie nieuwe leiders (v/m) hun weg te vinden in de dynamiek in en rondom de boardroom en in de top van een organisatie.

Opleiding en Workshops

Goede Raad legt zich met haar opleidingen exclusief toe op kennis en ontwikkeling van commissarissen, toezichthouders en aspirant toezichthouders door het overdragen van jarenlang gegenereerde kennis aangaande toezichtvraagstukken. Wij organiseren daartoe open workshops en incompany begeleiding.

Goede Raad: betrokken, vakkundig en betrouwbaar

Goede Raad Governance Advies heeft een zeer ruime ervaring en een groot netwerk dat optimaal voor u wordt ingezet. Betrokken, vakkundig en betrouwbaar. Met oog voor complexe, politieke situaties en de belangen van toezichthouders/commissarissen, bestuur en stakeholders. Ook persoonlijke en zakelijke motieven en de mogelijke gevolgen van beslissingen worden in acht genomen. Samen met u zetten we in op optimaal resultaat: van het bestuur, de governance en uw organisatie.

Goede Raad – Raadgevers bij governance vraagstukken van toezichthouders en bestuurders in alle sectoren

Professionele aanpak

Met ruim vijftien jaar ervaring bij Raden en directies in de meest uiteenlopende branches, kent Goede Raad het klappen van de zweep.

Transparant proces

Ons vertrekpunt is altijd een projectvoorstel, waarin de procesbegeleiding, het tijdpad en de kosten helder staan beschreven.

Deskundige adviseurs

Goede Raad werkt alleen samen met adviseurs die over een gedegen ervaring binnen publieke-, semipublieke- en private organisaties beschikken.

Maatschappelijke betrokkenheid

De adviseurs uit het netwerk van Goede Raad maken jaarlijks tijd vrij om enkele opdrachten uit te voeren.

Hebt u vragen of opmerkingen neem dan contact met ons op.